صنعتگران مهر تولید کننده قالب فلزی بتن و داربست های مدولار

09123534612_33365423(025)

داربست های مدولار

داربست های مدولار

« »
داربست مدولار مثلثی (اسکافلد مثلثی) در کفراژبندي دال هاي بتني تکراري و اجراي سقف هاي گسترده و بلند ...
داربست مدولار چکشی (اسکافلد چکشی) علاوه بر اينکه از تمامی امتيازات داربست مثلثی برخوردار است به علت ...
داربست تیپ ستاره اي وسيله اي است سريع، دقيق و اقتصادي براي کفراژبندي زير سقف ها و دال هاي بتني و ...
داربست های سنتی با اتصال لوله های داربستی به قطر 5 سانتيمتر و بست هاي چهار پيچ اجرا می شود عضو ...