09123534612_33365423(025)

صنعتگران مهر تولید کننده قالب بتن و تجهیزات قالب بندی بتن

داربست های مدولار

« »
داربست مثلثی داربست مدولار مثلثی در کفراژبندی دال های بتنی تکراری و اجرای سقف های گسترده و بلند به ...
داربست چکشی داربست مدولار چکشی یا اسکافلد چکشی علاوه بر اينکه از تمامي امتيازات داربست مثلثی ...
داربست تیپ ستاره اي وسيله اي است سريع، دقيق و اقتصادي براي کفراژبندي زير سقف ها و دال هاي بتني و ...
داربست های سنتی با اتصال لوله های داربستی به قطر 5 سانتيمتر و بست هاي چهار پيچ اجرا می شود عضو ...