09123534612_33365423(025)

صنعتگران مهر تولید کننده قالب بتن و تجهیزات قالب بندی بتن

جک های سقفی

« »
جک سقفی به عنوان پايه هاي فلزي موقت به دليل  سادگي و اقتصادي بودن کاربرد گسترده اي در اجراي ...
اين مدل جک سقفی بيشتر در کشورهايی عراق, افغانستان و تاجيکستان مورد استفاده قرار می گيرد
جک فلزی صلیبدار جهت کفراژ بندی در اجراي انواع سقف های تيرچه بلوک ودال ها استفاده می شوند, توان ...
براي کفراژبندي های سبک در اجرای انواع سقف ها شامل دال های بتنی و تيرچه بلوک، از جک سقفی استفاده مي ...
شمع های حمایتی ضریب اطمینان بالائی را جهت پایداری سازه قالب بندی در مقابل فشارهای جانبی بتن ایجاد ...