09123534612_33365423(025)

صنعتگران مهر تولید کننده قالب بتن و تجهیزات قالب بندی بتن

« »
میان بلت آب بند ميان بلت آب بند چدني در سازه هايي به کار مي رود که نياز به آب بندي دارند. اندازه ...
اسپیسر مخصوص دال های دو شبکه اسپیسر دوشبکه  برای سقف و دال های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد ...
اسپیسر متوسط مخصوص سازه های متوسط مانند دال های بتنی و فونداسیون های متوسط.اسپیسر متوسط دارای تحمل ...
اسپیسر مخصوص دیوار و ستون و سازه های عمودیاسپیسر خورشیدی  در هر متر طول 3 عدد مورد استفاده ...
برای آب بندی درزهای اجرایی از واتراستاپ های پی وی سی استفاده می شودواتر استاپ در دو ودل تخت و حفره ...
اسپیسر مخصوص سازه های سنگین مانند فونداسیوناسپیسر سنگین توانایی تحمل بار نقطه ای 270 کیلوگرم در هر ...
اسپیسر سبک  مخصوص سازه های سبک مانند سقف و عرشه فولادیاسپیسر سبک دارای تحمل بار نقطه ای 30 ...